Kokemuksia

Hankkeen jälkeen

Hakukoneoptimointi ja somenäkyvyyden kehittäminen

Hankkeen jälkeen toteutettiin digitaalisen markkinoinnin suunnitelma mm. hakukoneoptimoinnin ja somenäkyvyyden kehittämiseen liittyen. Toinen vastaava on työn alla keväällä 2024.

Hankkeessa

Hankkeessa toteutetaan opiskelijatoimeksiantoihin liittyvien palveluiden testausta ja kehittämistä yrityslähtöisemmiksi. Lisäksi demoympäristön esittelyä tuotteistetaan tätä kautta. Yrityksille tarjotaan myös Digipolun kautta mahdollisuus tutustua oman digitalisaation tilaan ja etsiä uusia kehittämiskohteita omasta toiminnastaan. Seuraavassa lyhyesti esitelty digitalisaatiohankkeita, joita on saatu edistettyä Digital Business Labin kautta opiskelijoiden toimeksiantoina.


Chat-robotti

Hankkeen puitteissa opiskelija toteutti harjoittelussa chat-robotin Etelä-pohjalaiselle pk-yritykselle.


ERP-käyttöönotto

Opinnäytetyössä tutustutaan ERP-järjestelmän valintaan. Opinnäytetyö tuottaa hankkeen kannalta hyödyllistä tieto digitalisaation menetelmistä, erityisesti vaatimusmäärittelystä ja ERP;n valintaan vaikuttavista tekijöistä.


Low code-ratkaisujen kehittäminen.

Opiskelija tutustuu opinnäytetyön muodossa low code-ratkaisujen kehittämiseen yritysten sisäisten prosessien tehostamiseksi.


Digitaalinen markkinointisuunnitelma

Opiskelijoiden kurssityönä luodaan digitaalinen markkinointisuunnitelma some- ja verkkonäkyvyyden kehittämiseen.


Demoympäristön esittely

Demoympäristön esittelyä testataan hankkeen sisäisesti yritysten kanssa, jotta konsepti voidaan liittää myöhemmin soveltuvilta osin joko kurssien harjoitustyöksi tai digitutor-toimintamalliin.


Verkkokaupan ja -sivuston päivitys

Opiskelijatoimeksiantona ja osana kurssityötä toteutetaan verkkokaupan ja verkkosivuston päivitykset. Yksi kurssitoteutuksista tehtiin olemassa olevaan sivustoon wix.com alustalla, kaksi muuta pilotoivat sivuston rakentamista alusta alkaen Odoo-alustalla.


Rakennusalan digiosaamisen kartoittaminen

Opiskelijatoimeksiantona kartoitetaan digiosaaminen rakennusalalla ja hahmotellaan tulevat kehityskohteet. Selvityksen pohjalta jatkotoimenpiteet digipuolella selkiytyvät.


VR-sovellukset

Training 4.0: XR-hankkeen pilottina toteutetaan VR-sovelluksia, joilla voidaan testata erilaisia lattiamateriaaleja sekä mattoja virtuaalisesti. Hankkeeseen lähti mukaan kaksi yritystä.


Digitaalisen osaamisen kehittäminen

Kaksi Digital Business Labissa mukana ollutta yritystä lähti mukaan DIKO-hankkeeseen jatkokehittämään omaa digiosaamistaan.


DBL-tila

Yrityksiä kutsutaan tutustumaan tilaan ja antamaan ajatuksia sen kehittämisestä työpajojen puitteissa syksyn aikana. Tilassa järjestettiin hankkeen aikana kaksi somemarkkinoinnin työpajaa sekä etäyhteyksien tukemana asiakkuuden hallinnan ja verkkokaupan työpaja. Lisäksi tilassa on toteutettu avoimien ovien päivä ja lanseeraustilaisuus. Tulevaisuudessa on suunnitteilla muiden hankkeiden digitalisaatiotyöpajoja sekä entistä tiiviinpää integraatiota opetukseen.